منابع آزمون GRE

منابع آزمون GRE

همان گونه که اطلاع دارید آزمون GRE در کل از سه بخش اساسی تشکیل شده است که عبارتست از: Analytic Writing Quantitative Reasoning Verbal Reasoning بنابراین فرمت آزمون GRE از ابتدای شروع آزمون را می توان به صورت زیر نمایش داد. Analytic Writing: این بخش که با عنوان رایتینگ تحلیلی نیز نامیده می شود، خود به دو بخش ...